Kalendarium

2019-07-15
Avstämningsdag

Utdelning, 1.88 kr per aktie

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.

IR-kontakt

Johan Ericsson, VD

Telefon: +46 (0)70 544 00 00

E-post: johan@logistea.se