Kalendarium

2021-02-05
Bokslutskommuniké verksamhetsåret 1 juli 2020 - 31 december 2020

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.

IR-kontakt

Johan Ericsson, VD

Telefon: +46 (0)70 544 00 00

E-post: johan@logistea.se