Kontorsdelen

Byggnaden används av DSV för dess kontorsfunktioner. På de tre nedre våningarna är det huvudsakligen kontorsytor både i form av kontorslandskap och enskilda rum. På den översta våningen finns en restaurang för de anställda. En del av byggnaden är ett öppet atrium med gemensamma utrymmen på entréplanet.

Kontorsdelen är uppförd på ett sätt som gör det möjligt att anpassa lokalerna för flera hyresgäster.

Teknisk översikt  
Byggnadsår 2012
Uthyrbar area 9 844 kvm
Antal våningar 4
Antal hissar 2
Grundläggning Betongplattor
Stomme Betong och stål
Fasad Sandwichelement i betong
Tak Takpapp
Fönster Treglasfönster
Golv Parkett och matta
Värme Fjärrvärme
Kyla Lokal kyla
VA Kommunalt
Ventilation Mekanisk med värmeåtervinning
Antal parkeringsplatser Cirka 660 för bilar