Bolagsstämmor

Årsstämma 2019

Årsstämma kommer att äga rum den 26 september 2019.

Årsstämma 2018

Aktieägarna i Logistea kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 september 2018 kl. 16.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm.

Kallelse till stämman

Förslag till resultatdisposition

Fullmakt

Årsstämma 2017

Kommuniké från stämman

Kallelse till stämman

Förslag till resultatdisposition

Fullmakt