Insynshandel

För att se de senaste transaktionerna för personer i ledande ställning och närstående i Logistea så hänvisar vi till

https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient