Kalendarium

2019-01-15
Beslutad utdelning januari 2019

Avstämningsdag: 2019-01-10
Utdelningsdag: 2019-01-15
Utdelning/aktie: 1,88 SEK

2019-02-22
Halvårsrapport 2018
2019-04-15
Beslutad utdelning april 2019

Avstämningsdag: 2019-04-10
Utdelningsdag: 2019-04-15
Utdelning/aktie: 1,88 SEK

2019-07-15
Beslutad utdelning juli 2019

Avstämningsdag: 2019-07-10
Utdelningsdag: 2019-07-15
Utdelning/aktie: 1,88 SEK

2019-08-22
Bokslutskommuniké 2018/2019
2019-09-26
Årsstämma