Kalendarium

2019-07-15
Avstämningsdag

Utdelning, 1.88 kr per aktie

2019-08-22
Bokslutskommuniké 1/7 2018 - 30/6 2019
2019-09-26
Årsstämma