Nyheter

LOGISTEA AB (PUBL) ÖVERLÅTER AKTIERNA I DOTTERBOLAGET LOGISTEA PROPCO AB OCH INDIREKT FASTIGHETEN LANDSKRONA ÖRJA 1:20

Logistea AB (publ) har idag överlåtit aktierna i dotterbolaget Logistea PropCo AB, som äger fastigheten Landskrona Örja 1:20, till fastighetsfonder administrerade av Blackstone.

Logistea AB (publ) har tidigare meddelat att ett letter of intent och därefter ett aktieöverlåtelseavtal har ingåtts avseende överlåtelsen samt att en extra bolagsstämma har hållits med bolagets aktieägare som godkände överlåtelsen.

Avvecklingen av Logistea AB (publ) kommer nu att fortskrida i enlighet med den plan som tidigare offentliggjorts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00,
e-mail: johan@logistea.se
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020. kl 13:30 CET.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB, (info@fnca.se, tel: +46 8 528 003 99), som Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.