Ledning

Johan Ericsson VD

Född 1951.

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande Nyfosa AB, SHH Bostad AB

Styrelseledamot Brinova Fastigheter AB,

VD Solnaberg Property Investment AB

Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, RICS Fellow

VD sedan 2017

Aktieinnehav 2500 aktier