Ledning

Johan Ericsson VD

Född 1951.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot Brinova Fastigheter AB
Styrelseordförande SHH Bostad AB

Utbildning:
RICS Fellow och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm