Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen väljs vid bolagsstämman och ska enligt Logisteas bolagsordning bestå av 3 - 5 ledamöter med högst 2 suppleanter.

Jan Litborn Styrelseordförande

Född 1951.

Övriga uppdrag:
Managing Partner Stockholm, Advokatfirman Glimstedt
Styrelseledamot Fabege AB

Utbildning:
Jur kand, Stockholms universitet
Handelshögskolan i Stockholm, 1977 - 1980

Styrelseledamot sedan 2017

Oberoende gentemot bolaget och/eller större aktieägare

Aktieinnehav 2,500 aktier

Christer Wachtmeister Styrelseledamot

Född 1959.

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande, Fastighets AB Broskeppet
VD och 100% ägare, CW Asset AB
Styrelseledamot, Ånga gård

Utbildning:
Civilekonom, Lunds universitet

Styrelseledamot sedan 2017

Oberoende gentemot bolaget och/eller större aktieägare

Aktieinnehav 13,244 aktier

Tomas Ståhl Styrelseledamot

Född 1971.

Övriga uppdrag:
Ekonomi- och finanschef Connecting Capital

Utbildning:
Civilekonom, Lunds universitet

Styrelseledamot sedan 2017

Oberoende gentemot bolaget och/eller större aktieägare

Aktieinnehav -

Revisor

David Johansson Revisor

Bolagets revisor är MAZAR SET Revisionsbyrå AB med David Johansson som huvudansvarig revisor.