Investor relations

Här kan du hitta och prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Här finns också information om bolagets aktie och finansiella ställning. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Kalendarium

2022-02-17
Bokslutskommuniké 2021

IR-kontakt

Malin Norrman, CFO

malin@athanaseinnovation.com