Nyheter

Bolagsstämman beslutar om ändring av Logistea AB (publ) bolagsordning

Vid dagens extra bolagsstämma i Logistea AB (publ) ("Logistea" eller "Bolaget") beslutades om att ändra bolagsordningen avseende räkenskapsår, i enlighet med styrelsens förslag.

I enlighet med det pressmeddelande som publicerades av Bolaget den 23 november 2020, kommer avvecklingen av Logistea nu att fortskrida och Logistea beräknar kunna offentliggöra årsredovisningen och kalla till årsstämma i månadsskiftet januari/februari 2021, varefter årsstämman beräknas kunna avhållas i månadsskiftet februari/mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: johan@logistea.se
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se,som Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.